Deadman Wonderland เดดแมน วันเดอร์แลนด์

Deadman Wonderland เดดแมน วันเดอร์แลนด์

TV Anime Series • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 3 ปีที่ผ่านมา

เป็นเรื่องราวเกิดขึ้นหลังจากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นได้มีการฟื้นฟูโตเกียวให้กลับมาคงเดิม โดยการสร้างสถานที่ที่ชื่อว่า Deadman Wonderland (เดดแมนวันเดอร์แลนด์) ขึ้น มันคือคุก และ สวนสนุก ในที่เดียวกัน และถูกบริหารโดยเอกชนอย่างเต็มรูปแบบ มีการจัดแสดงการแข่งขันต่างๆ โดยนักโทษ และแน่นอนว่าการแข่งขันแต่ละอย่างนั้น มีโอกาสตายระหว่างแข่งได้ทั้งสิ้น โดยเหล่าผู้ที่เข้าชม จะคิดว่าเป็นเพียงแสดงโชว์เท่านั้น…

Deadman Wonderland เดดแมน วันเดอร์แลนด์ 1-12+OVA ซับไทย

เดดแมน วันเดอร์แลนด์ ตอนที่ 01 Death Row Inmate ซับไทย

3 ปี

เดดแมน วันเดอร์แลนด์ ตอนที่ 02 Antidote ซับไทย

3 ปี

เดดแมน วันเดอร์แลนด์ ตอนที่ 03 G Block ซับไทย

3 ปี

เดดแมน วันเดอร์แลนด์ ตอนที่ 04 Crow Claw ซับไทย

3 ปี

เดดแมน วันเดอร์แลนด์ ตอนที่ 05 Carrion Festival ซับไทย

3 ปี

เดดแมน วันเดอร์แลนด์ ตอนที่ 06 Hummingbird ซับไทย

3 ปี

เดดแมน วันเดอร์แลนด์ ตอนที่ 07 Original Sin (Wretched Egg) ซับไทย

3 ปี

เดดแมน วันเดอร์แลนด์ ตอนที่ 08 Chains of Freedom ซับไทย

3 ปี

เดดแมน วันเดอร์แลนด์ ตอนที่ 09 Pro-oxidant (Worm Eater) ซับไทย

3 ปี

เดดแมน วันเดอร์แลนด์ ตอนที่ 10 Caretaker (Undertaker) ซับไทย

3 ปี

เดดแมน วันเดอร์แลนด์ ตอนที่ 11 Gig of Despair ซับไทย

3 ปี

เดดแมน วันเดอร์แลนด์ ตอนที่ 12 Relief (Grateful Dead) ซับไทย

3 ปี

เดดแมน วันเดอร์แลนด์ ตอนที่ OVA ซับไทย

3 ปี

[ มีทั้งหมด 12 ตอนจบ ]