Fairy Tail แฟรี่เทล ซีซั่น 1 หางแห่งภูติพราย

Fairy Tail แฟรี่เทล ซีซั่น 1 หางแห่งภูติพราย

TV Anime Series • พากย์ไทย • จบแล้ว อัปเดต 3 ปีที่ผ่านมา

เรื่องราวการต่อสู้ และ ผจญภัยของเหล่าจอมเวทแห่งกิลด์ แฟรี่เทล ซึ่งเป็นศูนย์รวมของจอมเวทสุดแกร่ง(และพวกตัวปัญหาเยอะ) และเจ๋งสุดๆ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ ลูซี่ ผู้มีความสามารถอัญเชิญเทพแห่งดวงดาว ได้พบกับ นัตสึ บุตรบุญธรรมของมังกร อิกนีล ผู้สามารถใช้ไฟ จากนั้นทั้งสอง รวมถึงจอมเวทแห่งแฟรี่เทลคนอื่นๆ ได้ร่วมต่อสู้ ร่วมผจญภัย จนนำไปสู่เรื่องราวสนุกสนาน ณ ที่แห่งนั้น

Fairy Tail แฟรี่เทล ซีซั่น 1 หางแห่งภูติพราย 1-48 พากย์ไทย

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 01 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 02 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 03 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 04 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 05 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 06 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 07 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 08 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 09 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 10 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 11 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 12 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 13 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 14 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 15 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 16 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 17 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 18 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 19 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 20 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 21 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 22 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 23 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 24 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 25 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 26 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 27 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 28 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 29 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 30 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 31 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 32 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 33 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 34 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 35 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 36 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 37 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 38 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 39 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 40 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 41 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 42 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 43 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 44 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 45 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 46 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 47 พากย์ไทย

3 ปี

แฟรี่เทล ซีซั่น 1 ตอนที่ 48 พากย์ไทย

3 ปี