Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ

Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ

TV Anime Series • พากย์ไทย • จบแล้ว อัปเดต 2 ปีที่ผ่านมา

เอ็ดเวิร์ด (Edward) และอัลฟองเซ หรือ อัลฟอนซ์ในหนังสือการ์ตูน (Alphonse) สองพี่น้องตระกูลเอลริค (Elric) ต้องสูญเสียแม่ที่รักไปอย่างกะทันหันด้วยโรคระบาด ทั้งคู่จึงตัดสินใจใช้วิชาแปรธาตุในการ “ชุบชีวิตมนุษย์”ซึ่งถือเป็นวิชาต้องห้ามของการเล่นแร่แปรธาตุ เพื่อคืนชีวิตให้กับแม่ของตน แต่ทว่า…เกิดความผิดพลาดครั้งใหญ่ … การแปรธาตุล้มเหลว เอ็ดเวิร์ดสูญเสียเสียขาซ้ายไป อัลฟอนส์สูญเสียร่างกายทั้งหมด เอ็ดเวิร์ดจึงตัดสินใจสังเวยแขนขวาของตน เพื่อแลกกับการผนึกวิญญาณของน้องชายไว้ในชุดเกราะ เมื่อได้เป็น “นักเล่นแร่แปรธาตุแห่งราชอาณาจักร” เอ็ดเวิร์ดได้รับฉายาว่า “นักเล่นแร่แปรธาตุเหล็กไหล” เขาและน้องชายเดินทางไปยังเมืองต่างๆ เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับศิลา ทั้งคู่ได้พบอุปสรรคมากมาย และความเป็นจริงเกี่ยวกับศิลานักปราชญ์ที่โหดร้ายเหลือรับ กับการพัวพันเข้าสู่หายนะครั้งใหญ่ของกลุ่มผู้อยู่เบื้องหลังวิชาแปรธาตุของ โลกนี้

Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ 1-51 พากย์ไทย

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 01 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 02 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 03 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 04 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 05 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 06 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 07 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 08 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 09 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 10 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 11 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 12 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 13 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 14 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 15 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 16 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 17 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 18 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 19 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 20 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 21 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 22 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 23 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 24 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 25 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 26 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 27 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 28 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 29 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 30 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 31 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 32 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 33 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 34 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 35 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 36 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 37 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 38 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 39 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 40 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 41 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 42 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 43 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 44 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 45 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 46 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 47 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 48 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 49 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 50 พากย์ไทย

2 ปี

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 51 พากย์ไทย

2 ปี

[ มีทั้งหมด 51 ตอนจบ ]