Kamen Rider Saber (2020) มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์

Kamen Rider Saber (2020) มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์

Kamen Rider • พากย์ไทย • จบแล้ว อัปเดต 2 ปีที่ผ่านมา

คาเมนไรเดอร์เซเบอร์รวมถึงโลกที่ขึ้นอยู่กับจินตนาการและประสบการณ์แห่งความฝันที่พุ่งเข้าสู่โลกมนุษย์โดยยึดติดกับการช่วงชิงช่วงมหานครหนังสือ โบราณวัตถุที่น่าทึ่งซึ่งมีกองกำลังที่ไม่มีใครเทียบได้และข้อเท็จจริงภายใน ในสมัยก่อนสัตว์ร้ายที่รู้จักกันในชื่อ เมกิดส์ ได้เข้าหาเพื่อแย่งชิง Greater Book เป็นของตัวเอง เนื่องจากความขัดแย้งแม้ว่าบางส่วนของหนังสือเล่มนี้จึงกระจายไปทั่วโลกกลายเป็นหนังสือ Wonder Ride ตำนานต่างๆที่รู้จักกันในชื่อ Sword of Logos เข้าร่วมเพื่อต่อสู้กับสัตว์ร้ายและกู้คืนหนังสื อ การต่อสู้ระหว่างการชุมนุมทั้งสองครั้งจะทำให้โลกสับสนวุ่นวายโดยมีบุคคลและจุดที่ระเหยไปมาระหว่างจักรวาล ในระหว่างการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่คาเมนไรเดอร์คาลิเบอร์นักดาบแห่งความมืดได้ขาย Sword of Logos ออกไปและขับชัยชนะของ เมกิดส์ เพียงเพื่อให้ Swordsman of Flames พ่ายแพ้…

Kamen Rider Saber (2020) มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ 1-47 พากย์ไทย

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 01 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 02 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 03 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 04 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 05 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 06 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 07 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 08 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 09 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 10 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 11 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 12 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 13 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 14 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 15 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 16 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 17 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 18 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 19 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 20 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 21 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 22 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 23 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 24 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 25 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 26 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 27 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 28 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 29 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 30 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 31 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 32 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 33 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 34 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 35 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 36 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 37 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 38 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 39 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 40 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 41 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 42 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 43 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 44 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 45 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 46 พากย์ไทย

2 ปี

มาสค์ไรเดอร์เซเบอร์ ตอนที่ 47 พากย์ไทย

2 ปี

[ มีทั้งหมด 47 ตอนจบ ]