Kyoukai Senki เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล

Kyoukai Senki เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล

TV Series • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 9 เดือนที่ผ่านมา

ในปี 2061 ญี่ปุ่นเสียอำนาจอธิปไตยและถูกแบ่งแยก ชิอิบะ หนุ่มที่ชอบเครื่องจักร ได้บังเอิญมาพบจักรกลเอไอ แล้วต้องมาร่วมกอบกู้ญี่ปุ่น ชื่ออื่น: เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล, AMAIM Warrior at the Borderline

Kyoukai Senki เคียวไคเซ็นกิ สงครามจักรกล 1-25 ซับไทย

สงครามจักรกล ตอนที่ 01 ซับไทย

11 เดือน

สงครามจักรกล ตอนที่ 02 ซับไทย

11 เดือน

สงครามจักรกล ตอนที่ 03 ซับไทย

11 เดือน

สงครามจักรกล ตอนที่ 04 ซับไทย

11 เดือน

สงครามจักรกล ตอนที่ 05 ซับไทย

11 เดือน

สงครามจักรกล ตอนที่ 06 ซับไทย

11 เดือน

สงครามจักรกล ตอนที่ 07 ซับไทย

11 เดือน

สงครามจักรกล ตอนที่ 08 ซับไทย

11 เดือน

สงครามจักรกล ตอนที่ 09 ซับไทย

11 เดือน

สงครามจักรกล ตอนที่ 10 ซับไทย

11 เดือน

สงครามจักรกล ตอนที่ 11 ซับไทย

11 เดือน

สงครามจักรกล ตอนที่ 12 ซับไทย

11 เดือน

สงครามจักรกล ตอนที่ 13 ซับไทย

11 เดือน

สงครามจักรกล ตอนที่ 14 (Part 2 Ep.01) ซับไทย

11 เดือน

สงครามจักรกล ตอนที่ 15 (Part 2 Ep.02) ซับไทย

11 เดือน

สงครามจักรกล ตอนที่ 16 (Part 2 Ep.03) ซับไทย

11 เดือน

สงครามจักรกล ตอนที่ 17 (Part 2 Ep.04) ซับไทย

11 เดือน

สงครามจักรกล ตอนที่ 18 (Part 2 Ep.05) ซับไทย

10 เดือน

สงครามจักรกล ตอนที่ 19 (Part 2 Ep.06) ซับไทย

10 เดือน

สงครามจักรกล ตอนที่ 20 (Part 2 Ep.07) ซับไทย

10 เดือน

สงครามจักรกล ตอนที่ 21 (Part 2 Ep.08) ซับไทย

10 เดือน

สงครามจักรกล ตอนที่ 22 (Part 2 Ep.09) ซับไทย

9 เดือน

สงครามจักรกล ตอนที่ 23 (Part 2 Ep.10) ซับไทย

9 เดือน

สงครามจักรกล ตอนที่ 24 (Part 2 Ep.11) ซับไทย

9 เดือน

สงครามจักรกล ตอนที่ 25 (Part 2 Ep.12) ซับไทย

9 เดือน

[ มีทั้งหมด 25 ตอนจบ ]