Lianqi Lianle 3000 Nian ข้าก็แค่กลั่นลมปราณ 3,000 ปี

Lianqi Lianle 3000 Nian ข้าก็แค่กลั่นลมปราณ 3,000 ปี

ONA • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 1 ปีที่ผ่านมา

ประเภท : ตลก, แฟนตาซี,

พระเอกไป๋ชิวหรานที่กลั่นลมปราณฝึกถึงขั้นหกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบห้า แต่ยังไม่สามารถสร้างรากฐานได้สำเร็จได้รับเบาะแสเกี่ยวกับแผ่นศิลาโบราณลึกลับชิ้นหนึ่ง เบาะแสนี้แอบซ่อนเคล็ดลับที่จะช่วยให้เขาสร้างรากฐานได้สำเร็จ ไป๋ซิวหรานตัดสินใจลงจากภูเขาเพื่อค้นหาสาเหตุ / I Have Refined Qi For 3000 Years!

Lianqi Lianle 3000 Nian ข้าก็แค่กลั่นลมปราณ 3,000 ปี 1-16 ซับไทย

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณ ตอนที่ 01 ซับไทย

2 ปี

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณ ตอนที่ 02 ซับไทย

2 ปี

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณ ตอนที่ 03 ซับไทย

2 ปี

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณ ตอนที่ 04 ซับไทย

2 ปี

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณ ตอนที่ 05 ซับไทย

2 ปี

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณ ตอนที่ 06 ซับไทย

2 ปี

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณ ตอนที่ 07 ซับไทย

2 ปี

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณ ตอนที่ 08 ซับไทย

2 ปี

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณ ตอนที่ 09 ซับไทย

2 ปี

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณ ตอนที่ 10 ซับไทย

2 ปี

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณ ตอนที่ 11 ซับไทย

2 ปี

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณ ตอนที่ 12 ซับไทย

1 ปี

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณ ตอนที่ 13 ซับไทย

1 ปี

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณ ตอนที่ 14 ซับไทย

1 ปี

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณ ตอนที่ 15 ซับไทย

1 ปี

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณ ตอนที่ 16 ซับไทย

1 ปี

[ มีทั้งหมด 16 ตอนจบ ]