Lie Huo Jiao Chou ดับทุกข์ในไฟที่โหมกระหน่ำ

Lie Huo Jiao Chou ดับทุกข์ในไฟที่โหมกระหน่ำ

ONA • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 2 ปีที่ผ่านมา

ในยุคปัจจุบัน คนจำนวนเล็กน้อยที่เรียกว่า “ความสามารถพิเศษ” มีทักษะและพลังที่มนุษย์ธรรมดาไม่มี องค์กรปกครองตนเองอย่าง Deviant Control Office จะคอยตรวจสอบความสามารถพิเศษเหล่านี้ แม้ว่าบางคนต้องการจะรักษาความสงบเรียบร้อย แต่บางคนก็ต้องการใช้ประโยชน์จากความสามารถของตนและได้รับอำนาจมากขึ้นในโลกนี้ Drowning Sorrows in Raging Fire

[ มีทั้งหมด 12 ตอนจบ ]