Miss The Dragon (2021) รักนิรันดร์ ราชันมังกร

Miss The Dragon (2021) รักนิรันดร์ ราชันมังกร

Series หนังซีรี่ • พากย์ไทย • จบแล้ว อัปเดต 10 เดือนที่ผ่านมา

หลิวอิ๋ง สาวใช้ของคุณหนูเซี่ยโหวเสวี่ย บังเอิญไปช่วยงูขาวตัวหนึ่ง โดยไม่รู้เลยว่างูตัวนั้นคือ มังกรปักษาที่บำเพ็ญตบะมาถึงพันปี นามว่า อวี้ฉือหลงเหยียน เพื่อตอบแทนบุญคุณของหลิวอิ๋ง อวี้ฉือหลงเหยียนจึงรับปากช่วยเหลือเซี่ยโหวเสวี่ยจากความตายโดยแลกกับเงื่อนไขว่าต้องคุ้มครองคุณหนูถึงสามชาติ อวี้ฉือหลงเหยียนทำตามสัญญาพร้อมกับปกป้องหลิวอิ๋งไปถึงสามชาติ จนเวลาล่วงเลยมาถึงชาติที่สี่ หลิวอิ๋งในร่างกู้ชิงเยียน ได้รับรู้การมีอยู่ของอวี้ฉือหลงเหยียน ชาติที่เหมือนความทุกข์โศกทั้งปวงจะสิ้นสุด....แต่แล้วอวี้ฉือหลงเหยียนต้องเผชิญหน้ากับโทษทัณฑ์จากการละเมิดบัญชาสวรรค์ ในท้ายสุดแล้วทั้งสองจะสามารถครองรักกันหรือไม่... นักแสดง: ดีแลน หวัง จูซวี่ตัน พานเหม่ยเย่ จูจ้านจิ่น ไต้เหวินเหวิน หยางจืออิ๋ง

Miss The Dragon (2021) รักนิรันดร์ ราชันมังกร 1-37 พากย์ไทย

ราชันมังกร ตอนที่ 01 พากย์ไทย

10 เดือน

ราชันมังกร ตอนที่ 02 พากย์ไทย

10 เดือน

ราชันมังกร ตอนที่ 03 พากย์ไทย

10 เดือน

ราชันมังกร ตอนที่ 04 พากย์ไทย

10 เดือน

ราชันมังกร ตอนที่ 05 พากย์ไทย

10 เดือน

ราชันมังกร ตอนที่ 06 พากย์ไทย

10 เดือน

ราชันมังกร ตอนที่ 07 พากย์ไทย

10 เดือน

ราชันมังกร ตอนที่ 08 พากย์ไทย

10 เดือน

ราชันมังกร ตอนที่ 09 พากย์ไทย

10 เดือน

ราชันมังกร ตอนที่ 10 พากย์ไทย

10 เดือน

ราชันมังกร ตอนที่ 11 พากย์ไทย

10 เดือน

ราชันมังกร ตอนที่ 12 พากย์ไทย

10 เดือน

ราชันมังกร ตอนที่ 13 พากย์ไทย

10 เดือน

ราชันมังกร ตอนที่ 14 พากย์ไทย

10 เดือน

ราชันมังกร ตอนที่ 15 พากย์ไทย

10 เดือน

ราชันมังกร ตอนที่ 16 พากย์ไทย

10 เดือน

ราชันมังกร ตอนที่ 17 พากย์ไทย

10 เดือน

ราชันมังกร ตอนที่ 18 พากย์ไทย

10 เดือน

ราชันมังกร ตอนที่ 19 พากย์ไทย

10 เดือน

ราชันมังกร ตอนที่ 20 พากย์ไทย

10 เดือน

ราชันมังกร ตอนที่ 21 พากย์ไทย

10 เดือน

ราชันมังกร ตอนที่ 22 พากย์ไทย

10 เดือน

ราชันมังกร ตอนที่ 23 พากย์ไทย

10 เดือน

ราชันมังกร ตอนที่ 24 พากย์ไทย

10 เดือน

ราชันมังกร ตอนที่ 25 พากย์ไทย

10 เดือน

ราชันมังกร ตอนที่ 26 พากย์ไทย

10 เดือน

ราชันมังกร ตอนที่ 27 พากย์ไทย

10 เดือน

ราชันมังกร ตอนที่ 28 พากย์ไทย

10 เดือน

ราชันมังกร ตอนที่ 29 พากย์ไทย

10 เดือน

ราชันมังกร ตอนที่ 30 พากย์ไทย

10 เดือน

ราชันมังกร ตอนที่ 31 พากย์ไทย

10 เดือน

ราชันมังกร ตอนที่ 32 พากย์ไทย

10 เดือน

ราชันมังกร ตอนที่ 33 พากย์ไทย

10 เดือน

ราชันมังกร ตอนที่ 34 พากย์ไทย

10 เดือน

ราชันมังกร ตอนที่ 35 พากย์ไทย

10 เดือน

ราชันมังกร ตอนที่ 36 พากย์ไทย

10 เดือน

ราชันมังกร ตอนที่ 37 พากย์ไทย

10 เดือน

[ มีทั้งหมด 37 ตอนจบ ]