Miss The Dragon (2021) รักนิรันดร์ ราชันมังกร

Miss The Dragon (2021) รักนิรันดร์ ราชันมังกร

Series หนังซีรี่ • พากย์ไทย • จบแล้ว อัปเดต 2 ปีที่ผ่านมา

หลิวอิ๋ง สาวใช้ของคุณหนูเซี่ยโหวเสวี่ย บังเอิญไปช่วยงูขาวตัวหนึ่ง โดยไม่รู้เลยว่างูตัวนั้นคือ มังกรปักษาที่บำเพ็ญตบะมาถึงพันปี นามว่า อวี้ฉือหลงเหยียน เพื่อตอบแทนบุญคุณของหลิวอิ๋ง อวี้ฉือหลงเหยียนจึงรับปากช่วยเหลือเซี่ยโหวเสวี่ยจากความตายโดยแลกกับเงื่อนไขว่าต้องคุ้มครองคุณหนูถึงสามชาติ อวี้ฉือหลงเหยียนทำตามสัญญาพร้อมกับปกป้องหลิวอิ๋งไปถึงสามชาติ จนเวลาล่วงเลยมาถึงชาติที่สี่ หลิวอิ๋งในร่างกู้ชิงเยียน ได้รับรู้การมีอยู่ของอวี้ฉือหลงเหยียน ชาติที่เหมือนความทุกข์โศกทั้งปวงจะสิ้นสุด....แต่แล้วอวี้ฉือหลงเหยียนต้องเผชิญหน้ากับโทษทัณฑ์จากการละเมิดบัญชาสวรรค์ ในท้ายสุดแล้วทั้งสองจะสามารถครองรักกันหรือไม่... นักแสดง: ดีแลน หวัง จูซวี่ตัน พานเหม่ยเย่ จูจ้านจิ่น ไต้เหวินเหวิน หยางจืออิ๋ง

Miss The Dragon (2021) รักนิรันดร์ ราชันมังกร 1-37 พากย์ไทย

ราชันมังกร ตอนที่ 01 พากย์ไทย

2 ปี

ราชันมังกร ตอนที่ 02 พากย์ไทย

2 ปี

ราชันมังกร ตอนที่ 03 พากย์ไทย

2 ปี

ราชันมังกร ตอนที่ 04 พากย์ไทย

2 ปี

ราชันมังกร ตอนที่ 05 พากย์ไทย

2 ปี

ราชันมังกร ตอนที่ 06 พากย์ไทย

2 ปี

ราชันมังกร ตอนที่ 07 พากย์ไทย

2 ปี

ราชันมังกร ตอนที่ 08 พากย์ไทย

2 ปี

ราชันมังกร ตอนที่ 09 พากย์ไทย

2 ปี

ราชันมังกร ตอนที่ 10 พากย์ไทย

2 ปี

ราชันมังกร ตอนที่ 11 พากย์ไทย

2 ปี

ราชันมังกร ตอนที่ 12 พากย์ไทย

2 ปี

ราชันมังกร ตอนที่ 13 พากย์ไทย

2 ปี

ราชันมังกร ตอนที่ 14 พากย์ไทย

2 ปี

ราชันมังกร ตอนที่ 15 พากย์ไทย

2 ปี

ราชันมังกร ตอนที่ 16 พากย์ไทย

2 ปี

ราชันมังกร ตอนที่ 17 พากย์ไทย

2 ปี

ราชันมังกร ตอนที่ 18 พากย์ไทย

2 ปี

ราชันมังกร ตอนที่ 19 พากย์ไทย

2 ปี

ราชันมังกร ตอนที่ 20 พากย์ไทย

2 ปี

ราชันมังกร ตอนที่ 21 พากย์ไทย

2 ปี

ราชันมังกร ตอนที่ 22 พากย์ไทย

2 ปี

ราชันมังกร ตอนที่ 23 พากย์ไทย

2 ปี

ราชันมังกร ตอนที่ 24 พากย์ไทย

2 ปี

ราชันมังกร ตอนที่ 25 พากย์ไทย

2 ปี

ราชันมังกร ตอนที่ 26 พากย์ไทย

2 ปี

ราชันมังกร ตอนที่ 27 พากย์ไทย

2 ปี

ราชันมังกร ตอนที่ 28 พากย์ไทย

2 ปี

ราชันมังกร ตอนที่ 29 พากย์ไทย

2 ปี

ราชันมังกร ตอนที่ 30 พากย์ไทย

2 ปี

ราชันมังกร ตอนที่ 31 พากย์ไทย

2 ปี

ราชันมังกร ตอนที่ 32 พากย์ไทย

2 ปี

ราชันมังกร ตอนที่ 33 พากย์ไทย

2 ปี

ราชันมังกร ตอนที่ 34 พากย์ไทย

2 ปี

ราชันมังกร ตอนที่ 35 พากย์ไทย

2 ปี

ราชันมังกร ตอนที่ 36 พากย์ไทย

2 ปี

ราชันมังกร ตอนที่ 37 พากย์ไทย

2 ปี

[ มีทั้งหมด 37 ตอนจบ ]