Mobile Suit Gundam OO Ss2 โมบิลสูทกันดั้มดับเบิลโอ ภาค2

Mobile Suit Gundam OO Ss2 โมบิลสูทกันดั้มดับเบิลโอ ภาค2

TV Anime Series • พากย์ไทย • จบแล้ว อัปเดต 2 ปีที่ผ่านมา

ปีคริสต์ศักราช 2312 ภายหลังสงครามครั้งใหญ่ระหว่างเซเลสเชียลบีอิงกับกองกำลังสามขั้วอำนาจโลก เหล่าขั้วอำนาจได้รวมตัวกันก่อตั้งสหพันธ์โลกขึ้นมา ซึ่งมีกองกำลังของตนเองเพื่อความมั่งคงและการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในโลก และได้มีการก่อตั้งกองกำลังอิสระนามว่า A-laws ซึ่งมีหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาความสงบเรียบร้อยของโลกใบนี้ หากแต่เบื้องหลังนั้น A-laws เป็นกำลังที่จะกำจัดผู้ที่ขัดขืนต่อต้านสหพันธ์โลกด้วยวิธีที่โหดเหี้ยมและเด็ดขาด เหล่าผู้คนที่ไม่พอใจต่อการกระทำนี้จึงรวมตัวกันก่อตั้งกองกำลังต่อต้านในนาม คาตารอน (Kataron) ขึ้นมาเพื่อต่อสู้ ทำให้โลกยังไม่อาจจะพบสัญญาณแห่งความสงบสุขได้เลย และภายใต้ความสับสนวุ่นวายที่กำลังคุกรุ่นอยู่ตอนนี้นั้น กองกำลังเซเลสเชียลบีอิงซึ่งได้รับการฟื้นฟูขั้นใหม่ได้พร้อมที่จะแสดงตนเองเพื่อยับยั้งสงครามครั้งใหม่นี้อีกครั้ง

Mobile Suit Gundam OO Ss2 โมบิลสูทกันดั้มดับเบิลโอ ภาค2 1-25 พากย์ไทย

Mobile Suit Gundam OO ภาค2 ตอนที่ 01 พากย์ไทย

2 ปี

Mobile Suit Gundam OO ภาค2 ตอนที่ 02 พากย์ไทย

2 ปี

Mobile Suit Gundam OO ภาค2 ตอนที่ 03 พากย์ไทย

2 ปี

Mobile Suit Gundam OO ภาค2 ตอนที่ 04 พากย์ไทย

2 ปี

Mobile Suit Gundam OO ภาค2 ตอนที่ 05 พากย์ไทย

2 ปี

Mobile Suit Gundam OO ภาค2 ตอนที่ 06 พากย์ไทย

2 ปี

Mobile Suit Gundam OO ภาค2 ตอนที่ 07 พากย์ไทย

2 ปี

Mobile Suit Gundam OO ภาค2 ตอนที่ 08 พากย์ไทย

2 ปี

Mobile Suit Gundam OO ภาค2 ตอนที่ 09 พากย์ไทย

2 ปี

Mobile Suit Gundam OO ภาค2 ตอนที่ 10 พากย์ไทย

2 ปี

Mobile Suit Gundam OO ภาค2 ตอนที่ 11 พากย์ไทย

2 ปี

Mobile Suit Gundam OO ภาค2 ตอนที่ 12 พากย์ไทย

2 ปี

Mobile Suit Gundam OO ภาค2 ตอนที่ 13 พากย์ไทย

2 ปี

Mobile Suit Gundam OO ภาค2 ตอนที่ 14 พากย์ไทย

2 ปี

Mobile Suit Gundam OO ภาค2 ตอนที่ 15 พากย์ไทย

2 ปี

Mobile Suit Gundam OO ภาค2 ตอนที่ 16 พากย์ไทย

2 ปี

Mobile Suit Gundam OO ภาค2 ตอนที่ 17 พากย์ไทย

2 ปี

Mobile Suit Gundam OO ภาค2 ตอนที่ 18 พากย์ไทย

2 ปี

Mobile Suit Gundam OO ภาค2 ตอนที่ 19 พากย์ไทย

2 ปี

Mobile Suit Gundam OO ภาค2 ตอนที่ 20 พากย์ไทย

2 ปี

Mobile Suit Gundam OO ภาค2 ตอนที่ 21 พากย์ไทย

2 ปี

Mobile Suit Gundam OO ภาค2 ตอนที่ 22 พากย์ไทย

2 ปี

Mobile Suit Gundam OO ภาค2 ตอนที่ 23 พากย์ไทย

2 ปี

Mobile Suit Gundam OO ภาค2 ตอนที่ 24 พากย์ไทย

2 ปี

Mobile Suit Gundam OO ภาค2 ตอนที่ 25 พากย์ไทย

2 ปี