Mu Wang Zhi Wang ราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งสุสาน ภาค1-3

Mu Wang Zhi Wang ราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งสุสาน ภาค1-3

ONA • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 2 ปีที่ผ่านมา

ปีที่ 12 ของปฏิทินไท่ หลัว หวู่จื่อ ได้รับคำสั่งให้สร้างสุสานของกษัตริย์ฉิน จากนั้นเขาก็ได้รับตำแหน่งราชาแห่งหลุมฝังศพ หลังจากสร้างแล้ว เขาก็กลายเป็นราชาแห่งเมืองสุสานและปกครองเหนือสุสานแห่งโลก ตั้งแต่นั้นมา นิกายสุสานในเจียงหูก็รุ่งเรือง แต่แล้วนิกาย The Tomb ก็ถูกแยกออก ราชาแห่งสุสาน Mu Rong Shi อาจเป็น Tomb Guards Sect ตระกูลหลัวหนีไป และสร้างโถงบรรพบุรุษตระกูลหลัวเป็นฝ่ายที่แยกจากกันและเป็นที่เข้าใจกันเพราะนิกายผู้โจมตีสุสาน เมื่อทั้งสองนิกายมาบรรจบกัน หากรุ่นต่อมาของ Tomb Attacker Sect ประสบความสำเร็จในการรับ Tomb Destruction Orders ที่ Nine-Locked Chain Tomb พวกเขาจะได้รับ King’s Tomb Throne เป็นเวลาหลายพันปีที่ทั้งนิกายที่ดี นิกายผู้โจมตีสุสาน และดังนั้น นิกายผู้พิทักษ์สุสานจึงแยกออกยากมาก จวบจนปัจจุบัน วังหลวงจงใจใส่สมบัติไว้ในหลุมฝังศพ นิกาย Tomb Guards, Mu Rong Xian เพื่อชี้ให้เห็นถึงความจงรักภักดีของเขา เขาลักลอบนำผู้คุ้มกันหลุมฝังศพออกไปด้านนอก

Mu Wang Zhi Wang ราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งสุสาน ภาค1-3 1-61 ซับไทย

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 01 ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 02 ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 03 ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 04 ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 05 ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 06 ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 07 ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 08 ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 09 ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 10 ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 11 ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 12 ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 13 ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 14 ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 15 ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 16 ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 17 ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 18 ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 19 ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 20 ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 21 (S2 Ep.01) ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 22 (S2 Ep.02)ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 23 (S2 Ep.03)ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 24 (S2 Ep.04)ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 25 (S2 Ep.05)ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 26 (S2 Ep.06)ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 27 (S2 Ep.07)ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 28 (S2 Ep.08)ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 29 (S2 Ep.09)ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 30 (S2 Ep.10)ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 31 (S2 Ep.11)ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 32 (S2 Ep.12)ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 33 (S2 Ep.13)ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 34 (S2 Ep.14)ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 35 (S2 Ep.15)ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 36 (S2 Ep.16)ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 37 (S2 Ep.17)ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 38 (S2 Ep.18)ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 39 (S2 Ep.19)ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 40 (S2 Ep.20)ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 41 (S2 Ep.21)ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 42 (S3 Ep.01)ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 43 (S3 Ep.02)ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 44 (S3 Ep.03)ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 45 (S3 Ep.04)ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 46 (S3 Ep.05)ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 47 (S3 Ep.06)ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 48 (S3 Ep.07)ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 49 (S3 Ep.08)ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 50 (S3 Ep.09)ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 51 (S3 Ep.10)ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 52 (S3 Ep.11)ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 53 (S3 Ep.12)ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 54 (S3 Ep.13)ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 55 (S3 Ep.14)ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 56 (S3 Ep.15)ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 57 (S3 Ep.16)ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 58 (S3 Ep.17)ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 59 (S3 Ep.18)ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 60 (S3 Ep.19)ซับไทย

2 ปี

ราชาแห่งสุสาน ตอนที่ 61 (S3 Ep.20)ซับไทย

2 ปี

[ มีทั้งหมด 61 ตอนจบ ]