Shachou, Battle no Jikan Desu! (Shachibato!) ได้เวลาลุยแล้ว ท่านประธาน

Shachou, Battle no Jikan Desu! (Shachibato!) ได้เวลาลุยแล้ว ท่านประธาน

TV Anime Series • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 10 เดือนที่ผ่านมา

Shachibato! President, It's Time for Battle! เรื่องราวบนโลกในอดีตที่มีแต่ดินแดนรกร้างจนอยู่มาวันหนึ่งเทพธิดาก็ได้ลงมาจากฟ้าและสร้างประตูขนาดใหญ่ขึ้นมาซึ่งภายในประตูผู้คนก็ได้พบกับพลังงานที่เรียกกันว่า Kirakuri ที่จะช่วยทำให้โลกนี้ฟื้นกลับมาอีกครั้งเมื่อวันเวลาผ่านไปก็มีการสร้างเมืองขึ้นรอบๆประตูจนถูกเรียกกันว่าเป็น Gatepia และเหล่านักล่าสมบัติกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างก็หลั่งไหลเข้าไปยังดันเจี้ยนที่อยู่ในประตูเพื่อตามหาKirakuri และพวกเขาเหล่านี้ก็ถูกเรียกกันว่า Kirakuri Hunter

[ มีทั้งหมด 12 ตอนจบ ]