Xue Ying Ling Zhu จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ภาค1

Xue Ying Ling Zhu จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ภาค1

TV Anime Series • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 3 ปีที่ผ่านมา

เมื่อสมัยหลงซาน ช่วงฤดูหนาว ปี 9616 เขตชิงเหอที่อยู่ภายใต้การปกครองของดินแดนเสวี่ยอิงได้ถูกโจมตีเข้าอย่างกะทันหัน ขุนนางตงโป๋และภรรยา ทั้งคู่ได้ถูกจับกุมตัวไป ซึ่งเหลือเพียงแค่เด็กหนุ่ม 2 คนพี่น้องที่ถูกทิ้งเอาไว้ นั่นก็คือ ตงโป๋เสวี่ยอิงและตงโป๋ชิงสือ ต่อมาเสวี่ยอิงได้ฝึกอย่างหนักเพื่อให้ตนเองนั้นแข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่จะปกป้องน้องชายและช่วยพ่อแม่ของเขากลับมาให้ได้ / Xueying Lingzhu, Lord Xue Ying, Snow Eagle Lord

Xue Ying Ling Zhu จ้าวแห่งดินแดนเสวี่ยอิง ภาค1 1-26 ซับไทย

Lord Xue Ying S1 ตอนที่ 01 ซับไทย

3 ปี

Lord Xue Ying S1 ตอนที่ 02 ซับไทย

3 ปี

Lord Xue Ying S1 ตอนที่ 03 ซับไทย

3 ปี

Lord Xue Ying S1 ตอนที่ 04 ซับไทย

3 ปี

Lord Xue Ying S1 ตอนที่ 05 ซับไทย

3 ปี

Lord Xue Ying S1 ตอนที่ 06 ซับไทย

3 ปี

Lord Xue Ying S1 ตอนที่ 07 ซับไทย

3 ปี

Lord Xue Ying S1 ตอนที่ 08 ซับไทย

3 ปี

Lord Xue Ying S1 ตอนที่ 09 ซับไทย

3 ปี

Lord Xue Ying S1 ตอนที่ 10 ซับไทย

3 ปี

Lord Xue Ying S1 ตอนที่ 11 ซับไทย

3 ปี

Lord Xue Ying S1 ตอนที่ 12 ซับไทย

3 ปี

Lord Xue Ying S1 ตอนที่ 13 ซับไทย

3 ปี

Lord Xue Ying S1 ตอนที่ 14 ซับไทย

3 ปี

Lord Xue Ying S1 ตอนที่ 15 ซับไทย

3 ปี

Lord Xue Ying S1 ตอนที่ 16 ซับไทย

3 ปี

Lord Xue Ying S1 ตอนที่ 17 ซับไทย

3 ปี

Lord Xue Ying S1 ตอนที่ 18 ซับไทย

3 ปี

Lord Xue Ying S1 ตอนที่ 19 ซับไทย

3 ปี

Lord Xue Ying S1 ตอนที่ 20 ซับไทย

3 ปี

Lord Xue Ying S1 ตอนที่ 21 ซับไทย

3 ปี

Lord Xue Ying S1 ตอนที่ 22 ซับไทย

3 ปี

Lord Xue Ying S1 ตอนที่ 23 ซับไทย

3 ปี

Lord Xue Ying S1 ตอนที่ 24 ซับไทย

3 ปี

Lord Xue Ying S1 ตอนที่ 25 ซับไทย

3 ปี

Lord Xue Ying S1 ตอนที่ 26 ซับไทย

3 ปี

[ มีทั้งหมด 26 ตอนจบ ]