Yong Sheng (Immortality) นิรันดร์กาล

Yong Sheng (Immortality) นิรันดร์กาล

ONA • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 2 ปีที่ผ่านมา

ประเภท : ต่อสู้, แฟนตาซี,

เรื่องราวเกิดในมิติหนึ่งที่ไม่มีบันทีกอยู่ในประวัติศาสตร์ เล่าผ่านสำนักอวี่ฮว่าซึ่งเป็นหนึ่งในสิบสำนักเซียน ราชวงศ์ต้าหลีซึ่งอยู่ใต้ปกครองของสำนักอวี่ฮว่ามีประชากรมนุษย์หลายพันล้านคน ทุกปีจะส่งเครื่องราชบรรณาการทั้งสมบัติและมนุษย์ที่มากความสามารถมาให้สำนักอวี่ฮว่า นักพรตที่ถูกฝึกฝนขึ้นมารวมไปถึงสมบัติที่ถูกสร้างขึ้นจากสำนักอวี่ฮว่านี้ก็ถือเป็นประเด็นสำคัญที่ถูกกล่าวถึงสำหรับเรื่องราวของแดนมายาแห่งน / Immortality, Eternal Life

[ มีทั้งหมด 12 ตอนจบ ]